Påverka din domain trust genom laglig email-marknadsföring

Öka din webbplats rankning på sökmotorer genom att följa GDPR-regler för din email-marknadsföring. Upptäck hur du kan skapa en ren och engagerad prenumerantlista för att boosta din domäntrust och maximera din synlighet online.

18 May

2023

Sarah Liljestrand
Marketing Strategist
Marketing
Min
4

Hur email-marknadsföring kan påverka din webbplats

Email-marknadsföring är en användbar kanal för att engagera din publik och bygga förtroende. Man kan med dagens emailmarknadsföringsverktyg även anpassa innehållet per prenumerant för att säkerställa att innehållet är relevant.

Att följa email-marknadsföringsregler enligt GDPR är även en viktig del för att stärka din webbplats domain trust, vilket i sin tur kan leda till bättre synlighet och rankingar i sökmotorer som på Google. Det kan jag gissa att du kanske inte visste om! Vad innebär en dålig domäntrust? Det är helt enkelt dåliga poäng du får på din domän om du emailar prenumeranter på fel sätt. Det kan vara ett jätte allvarligt problem. Domain score trust går från 1-100 varav 100 är bäst poäng.

Hur kan man ta reda på sin score?

De poängen/värdena man ska hålla koll på vid email-marknadsföring är domain trust score, page trust score och sin sender score. Vi har kunskapen och systemen som hjälper er navigera på ett enklare sätt i denna värld så ni kan få bättre koll på er situation. Man kan utföra en nulägesanalys där vi kan ta reda på hur det ligger till för just er. Lär er mer om de olika värdena man tittar på nedan.

Domain Trust Score & Backlink checker i SEO verktyg

Domain trust score

Domain score är en bedömningsmetodik som fokuserar på domänens rykte och trovärdighet när det gäller e-postmarknadsföring. Det liknar sender score, men istället för att fokusera på individuella e-postavsändare, tar det hänsyn till hela domänen från vilken e-postmeddelandena skickas. Domänens score används av e-postleverantörer för att bedöma hur pålitlig en viss domän är när det gäller att skicka e-postmeddelanden. Detta är avgörande för att bestämma om e-postmeddelanden från den domänen ska levereras till mottagarens inkorgar eller om de ska filtreras som skräppost.

Domänens score beräknas vanligtvis baserat på olika faktorer, inklusive frekvensen av e-postaktivitet från domänen, mottagarens engagemang med e-postmeddelandena (t.ex. öppningsfrekvens, klickfrekvens), andelen returer och skräppostklagomål relaterade till domänen. E-postleverantörer använder denna information för att bedöma risken för skräppost från en viss domän och fatta beslut om leverans av e-postmeddelanden.

Att bibehålla en hög domänens score kräver en kombination av bästa praxis för e-postmarknadsföring, inklusive att skicka relevanta och efterfrågade e-postmeddelanden till en engagerad målgrupp, att undvika att köpa eller hyra e-postlistor av låg kvalitet, och att hantera returfrekvensen genom att regelbundet rensa bort ogiltiga e-postadresser från listorna. Genom att upprätthålla en hög domänens score kan en avsändare förbättra sina chanser att deras e-postmeddelanden når mottagarnas inkorgar och därmed öka effektiviteten i sin e-postmarknadsföringsstrategi.

Page trust

Page Trust Score är en metod för att bedöma förtroendet eller tillförlitligheten för en webbplats eller webbsida inom SEO. Det tar hänsyn till faktorer som länkkvalitet från auktoritativa källor, innehållskvalitet, webbplatsens historia och ålder, användarupplevelse samt säkerhetsåtgärder. Webbplatser med högre Page Trust Score tenderar att rankas bättre i sökmotorernas resultat, vilket gör det viktigt att fokusera på att skapa högkvalitativt innehåll, bygga länkar från betrodda källor och erbjuda en bra användarupplevelse för att förbättra sin Page Trust Score och därmed sin synlighet på nätet.

Sender Score

Sender Score är en bedömningsmetod inom e-postmarknadsföring som fokuserar på att mäta ryktet och tillförlitligheten för en specifik e-postsändare. Det är en viktig faktor som används av e-postleverantörer för att avgöra om e-postmeddelanden från den specifika avsändaren ska levereras till mottagarnas inkorgar eller filtreras som skräppost.

Bedömningen av Sender Score baseras på flera faktorer, såsom avsändarens historik av e-postaktivitet, interaktion med mottagarna (t.ex. öppnings- och klickfrekvens), andelen returnerade e-postmeddelanden och klagomål relaterade till skräppost. En hög Sender Score indikerar en tillförlitlig avsändare med en bra rykte, vilket ökar chanserna för att deras e-postmeddelanden når mottagarnas inkorgar.

För att bibehålla eller förbättra sin Sender Score måste avsändare följa bästa praxis inom e-postmarknadsföring, inklusive att skicka relevanta och efterfrågade e-postmeddelanden till en engagerad publik, hantera och rensa e-postlistor för att minimera returfrekvensen och hantera eventuella klagomål eller feedback från mottagarna. Genom att upprätthålla en hög Sender Score kan avsändare öka chanserna för att deras e-postmeddelanden når sina avsedda mottagare och därigenom förbättra effektiviteten av sin e-postmarknadsföringsstrategi.

Bild framtagen med ChatGPT4

Ska man använda enkel eller dubbel opt-in för samtycke?

Single Opt-in (Enkel Opt-in). Genom en enkel opt-in ger prenumeranter sitt samtycke genom att fylla i ett formulär eller kryssa i en ruta. Det är en snabb metod för att få prenumeranter, men det kan resultera i en mindre ren e-postlista med fler oönskade e-postadresser. Och vi vill ju ha en kvalitativ och bra lista att emaila som kan öka er domain trust, page trust och sender score - och då är detta alternativet inte tillräckligt.

Double Opt-in (Dubbel Opt-in). Dubbel opt-in kräver en extra steg för att verifiera samtycke. Efter att prenumeranter anmält sig skickas en bekräftelselänk till deras e-postadress. Prenumeranter måste klicka på denna länk för att bekräfta sitt samtycke. Det kan resultera i en renare e-postlista och färre spam-anmälningar. Denna händelsen måste ske via ett email markandsföringsysstem som tekniskt sparar på dubbel opt-in med digitala datum stämplar för att skydda er domän.

Följ GDPR och implementera säkerhetsprotokoll

För att hålla sig inom lagens ramar och skydda sin webbplats domain trust, följ GDPR-riktlinjer för datahantering och samtycke. Att skapa riktlinjer för vad man får och inte får göra vid email marknadsföring kan hjälpa dina medarbetare att hantera email marknadsföring och dess prenumeranter på ett smidigt och effektivt sätt som även ger er bra resultat! Implementera säkerhetsprotokoll som SPF, DKIM och DMARC för att säkerställa att dina e-postmeddelanden är säkra och kommer från en verifierad källa. Instruktioner för hur du implementerar dessa ska finnas hos din email marknadsföringsleverantör som Mailchimp, APSIS, HubSpot med flera.

Bästa praktiken för hantering av prenumeranter

Att ha en ren och engagerad prenumerantlista är avgörande för att upprätthålla effektiviteten och integriteten i din email-marknadsföringsstrategi. Här är några tips på bästa praxis för att hantera din prenumerantlista för bästa resultat.

Bild framtagen med ChatGPT4

Följ GDPR-riktlinjer för datahantering

Enligt GDPR måste du respektera den personliga integriteten hos dina prenumeranter och se till att du samlar in, lagrar och hanterar deras data på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Detta inkluderar att få samtycke från prenumeranterna innan du skickar e-postmeddelanden och att erbjuda enkla sätt att avbryta prenumerationer.

Rensa inaktiva e-postadresser

Rensa inaktiva e-postadresser är en viktig del av e-postmarknadsföringsstrategin för att förbättra prestanda och undvika att hamna i skräppostfiltret. Om prenumeranter inte har öppnat eller interagerat med dina e-postmeddelanden under en längre tid kan det indikera att de inte längre är intresserade av ditt innehåll. En vanlig praxis är att rensa ut inaktiva prenumeranter som inte har engagerat sig på ett visst antal månader. Detta kan vara ett bra tillfälle att ta bort inaktiva eller oengagerade kontakter från din prenumerantlista för att hålla den relevant och uppdaterad. Att rensa listan regelbundet hjälper till att förbättra e-postleveransens framgång och bibehålla en god relation med dina prenumeranter.

Använd dubbel opt-in för bekräftelse av email

Att använda dubbel opt-in vid registrering av prenumeranter är ett bra sätt att säkerställa att du har en ren och engagerad prenumerantlista. Genom att begära en bekräftelse från prenumeranterna efter att de har anmält sig, kan du filtrera bort ogiltiga eller spam-aktiga e-postadresser och säkerställa att din lista består av riktiga och intresserade prenumeranter.

Erbjud relevant och värdefullt innehåll

För att behålla och engagera dina prenumeranter är det viktigt att du erbjuder relevant och värdefullt innehåll i dina e-postmeddelanden. Anpassa ditt innehåll efter deras intressen och behov för att öka öppnings- och klickfrekvensen och därmed förbättra din email-marknadsföringsprestanda. Genom att följa dessa bästa praxis för hantering av din prenumerantlista kan du säkerställa att din email-marknadsföringsstrategi är effektiv, laglig och ger bästa möjliga resultat för din webbplats och ditt varumärke.

Optimera er email-marknadsföringsstrategi för långsiktig framgång

Genom att välja rätt opt-in-metod, följa lagliga riktlinjer och implementera säkerhetsåtgärder, kan du bygga en starkare och säkrare domän och öka din webbplats synlighet och ranking i sökmotorer. Optimering av din email-marknadsföringsstrategi är nyckeln till långsiktig framgång och tillväxt för din webbplats. Behöver ni stöd i frågor ni kan ha om ett projekt ni ska påbörja eller vill ni ha hjälp från strategi till utförande så kan vi vara behjälpliga. Boka ett förutsättningslöst möte med mig, Sarah.

Kanske detta också intresserar dig...

Boka konsultation

Nyfiken på hur ni kan lyckas med er digitala närvaro? Boka en konsultation idag och låt oss guida er.