Ordlista för webbtermer

Här på Atom Agency vet vi att kommunikationen mellan utvecklare och icke-tekniska personer ibland kan kännas som att tala olika språk. Därför har vi skapat en användarvänlig ordlista som överbryggar klyftan mellan kod och konversation.

12 Dec

2023

Sarah Liljestrand
Marketing Strategist
Allmänt
Min
10

Teknisk terminologi kan vara lika föränderlig och dynamisk som teknologin

Välkommen till den digitala världen, där terminologi kan vara lika föränderlig och dynamisk som teknologin själv. Förstår du dig inte på "frontend", "API" eller "responsiv design"? Oroa dig inte, du är inte ensam. Här på Atom Agency vet vi att kommunikationen mellan utvecklare och icke-tekniska personer ibland kan kännas som att tala olika språk. Därför har vi skapat en användarvänlig ordlista som överbryggar klyftan mellan kod och konversation.

Ordlista för webb, teknik och marknadsförings-termer

Oavsett om du är projektledare, marknadsförare eller bara nyfiken på webbens värld, kommer vår ordlista att klargöra de mest använda termerna inom webbutveckling och design. Inga fler förvirrade nickningar eller förlorade i översättning-moment. Med denna guide i handen kommer du att känna dig mer säker och involverad i dina digitala samtal. Så låt oss dyka in i webbterminologins fascinerande värld tillsammans – med Atom Agency som din guide.

A/B-testning

Ett experiment där två versioner av en webbsida eller applikation jämförs för att avgöra vilken som presterar bättre. Detta används ofta för att optimera webbsidors design och användarupplevelse.

Accordion-meny

En designelement där information är organiserad i sektioner som kan expandera och kollapsa, vilket hjälper till att spara utrymme på sidan.

Affiliate Marketing

En marknadsföringsstrategi där en person eller företag tjänar provision genom att marknadsföra andras produkter eller tjänster.

Agil Metodik

Ett tillvägagångssätt i mjukvaruutveckling som betonar flexibilitet, samarbete, kundfeedback och iterativa framsteg.

Analys

Processen att samla in, bearbeta och analysera data för att få insikter och förståelse, ofta använd i webbanalys för att förstå användarbeteende och effektiviteten av en webbplats.

Anchorlänk (Ankare)

En typ av länk på en webbsida som gör att användaren kan hoppa till en specifik del av samma sida. De används ofta för att förbättra navigeringen inom långa sidor.

API (Application Programming Interface)

En uppsättning regler och definitioner för hur olika mjukvarukomponenter eller program ska interagera med varandra.

Arkivsidor

Sidor som används för att lagra och organisera äldre innehåll på en webbplats, som tidigare blogginlägg eller nyhetsartiklar, vilket gör det enklare för användare att navigera och hitta äldre material.

Backend

Den del av en webbplats som inte är synlig för användaren, där databehandling och serverinteraktion sker.

Bugg

Ett fel eller problem i ett datorprogram eller system som orsakar ett oväntat eller felaktigt resultat.

Cache

En teknik för att tillfälligt lagra data, vilket gör att webbplatser och applikationer kan laddas snabbare vid återbesök.

CMS (Content Management System)

Ett system som används för att skapa, hantera och modifiera innehåll på en webbplats utan att behöva skriva kod.

CDN (Content Delivery Network)

Ett nätverk av servrar som distribuerar innehållet på en webbplats geografiskt för att optimera tillgänglighet och hastighet.

CSS (Cascading Style Sheets)

Ett språk som används för att beskriva presentationen av ett dokument skrivet i HTML eller XML, inklusive färger, layout och teckensnitt.

CTA (Call to Action)

En uppmaning på en webbsida, ofta i form av en knapp eller länk, som uppmuntrar användare att vidta en specifik åtgärd, som att prenumerera på ett nyhetsbrev eller göra ett köp.

CTR (Click Through Rate)

Ett mätvärde som visar förhållandet mellan antalet klick en annons eller länk får och antalet gånger den visas. Det används för att mäta effektiviteten av onlineannonser och marknadsföringskampanjer.

CRO (Conversion Rate Optimization)

Processen att öka andelen besökare på en webbplats som utför en önskad handling, som att göra ett köp eller prenumerera på ett nyhetsbrev.

DNS (Domain Name System)

Ett system som översätter lättlästa domännamn (som www.exempel.se) till IP-adresser som datorer använder för att identifiera varandra på nätverket.

Domain Authority (Domänauktoritet)

Ett mått på hur väl en webbplats förväntas ranka i sökmotorernas resultat. Det baseras på flera faktorer, inklusive länkprofiler och webbplatsens ålder.

E-handelssystem

En onlineplattform eller mjukvara som möjliggör köp och försäljning av varor och tjänster över internet. E-handelssystem innefattar funktionaliteter för produktvisning, varukorg, betalning och orderhantering.

Externa länkar

Hyperlänkar som leder användaren från den nuvarande webbplatsen till en annan webbplats. De är viktiga för att ge ytterligare information och bygga nätverk.

Favicon

En liten ikon associerad med en webbplats eller webbsida, visas ofta i webbläsarens adressfält eller flikar.

Forum

Ett online diskussionsrum där användare kan posta meddelanden och svara på andras inlägg, ofta organiserade efter ämnen.

Filtrering

En funktion på webbplatser som låter användare raffinera sina val eller sökningar baserat på vissa kriterier, vilket är särskilt vanligt på e-handelssidor.

Frontend

Den del av en webbplats som användaren interagerar med direkt, allt som visas i webbläsarens fönster.

Heatmap (Värmekarta)

Ett visuellt verktyg som visar var användarna klickar, rör musen eller scrollar på en webbsida, vilket hjälper till att analysera användarbeteende.

Hover-effekt

En visuell förändring som sker när användaren placerar muspekaren över ett visst element på webbsidan, ofta använd för att ge feedback eller ytterligare information.

HTML (Hypertext Markup Language)

Standardmärkesspråket för att skapa och strukturera sidor på webben.

Iframe (Inline Frame)

Ett HTML-element som används för att infoga en annan webbsida inuti en webbsida.

Infografik

Grafiska representationer av information eller data som gör komplex information lättare att förstå och visuellt engagerande.

Inlänkar (Internlänkar)

Hyperlänkar som ansluter sidor inom samma webbplats, vilket underlättar navigation och förbättrar SEO.

Integration

Processen att kombinera olika IT-system, mjukvarulösningar och tjänster för att de ska fungera tillsammans som en enhet. Det kan innebära att koppla samman olika databaser, applikationer och mjukvarusystem.

Integrerade sociala medier

Knappar eller widgetar som länkar till företagets sociala medieprofiler och möjliggör delning av innehåll direkt från webbplatsen.

Javascript

Ett programmeringsspråk som används för att skapa interaktiva effekter inom webbläsare, en del av front-end utveckling.

Kampanj

En koordinerad serie av marknadsföringsaktiviteter som arbetar mot ett gemensamt mål, ofta med en specifik tidsram.

Kategorisidor

Sidor som grupperar och visar innehåll eller produkter baserat på en specifik kategori eller ämne. De är nyckelkomponenter i webbplatser för att hjälpa användare att hitta vad de letar efter effektivt.

KPI (Key Performance Indicator)

Ett mätvärde som används för att bedöma effektiviteten hos en organisation, speciellt inom marknadsföring och försäljning, som trafik, konverteringsgrad och intäkter.

Landing Page (Landningssida)

En webbsida som är designad för att fånga besökarens uppmärksamhet och uppmuntra till en specifik åtgärd, som att prenumerera på ett nyhetsbrev eller göra ett köp.

Lazy loading

En teknik där bilder eller innehåll endast laddas när de är synliga för användaren, vilket förbättrar laddningstider och webbplatsens prestanda.

Lightbox för bilder och videor

En funktion där innehåll (som bilder eller videor) visas i ett större format i ett popup-fönster, medan resten av sidan mörkläggs för att minska distraktioner.

Listning

Visningen av en samling av objekt eller produkter på en webbplats, vanligtvis organiserad på ett sätt som är enkelt att bläddra igenom för användaren.

Mega-meny

En utökad meny som visar många valmöjligheter på en gång, vanligtvis organiserade i kolumner och kategorier för enklare navigering.

Meta-taggar

Snippets av text som beskriver en sidas innehåll; de är inte synliga på själva sidan men är viktiga för sökmotorers indexering och för användares förståelse av innehållet i sökresultat.

Microsite

En mindre, självständig webbplats som vanligtvis är avsedd för en specifik kampanj eller ett specifikt ändamål, skild från en företags huvudwebbplats.

Modal-fönster (Popup-fönster)

Ett sekundärt fönster som visas över den primära sidan för att visa ytterligare information, ofta används för att fånga användarens uppmärksamhet eller samla in data.

Målsättningar

Specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna mål som en organisation eller ett projekt strävar efter att uppnå, ofta inom marknadsföring och webbstrategi.

Nyhetsbrevsprenumeration

Ett formulär där besökare kan anmäla sig för att få regelbundna e-postuppdateringar, nyheter eller erbjudanden från webbplatsen.

Open Source

Programvara vars källkod är tillgänglig för allmänheten att använda, modifiera och dela.

Parallax-scrollning

En visuell effekt där bakgrundsbilder rör sig långsammare än förgrundsbilder vid scrollning, vilket skapar en känsla av djup och dynamik på sidan.

Paywall

En metod för att begränsa åtkomst till innehåll, särskilt på nyhets- och medieplattformar, genom att kräva prenumeration eller betalning för åtkomst.

Progressbar

Ett gränssnittselement som visar framsteg, till exempel hur långt en användare har kommit i en process eller laddningsstatus för innehåll.

PPC (Pay Per Click)

En modell för internetmarknadsföring där annonsörer betalar en avgift varje gång deras annons klickas på. Det är ett sätt att köpa besök till en webbplats, snarare än att försöka "tjäna" dessa besök organiskt.

Rankning (på Google)

Positionen som en webbplats eller sida upptar i sökmotorernas resultatlistor. Högre rankningar är önskvärda eftersom de tenderar att locka mer trafik.

Responsiv Design

En webbdesignmetodik som gör att webbsidor automatiskt anpassar sig till skärmstorleken på olika enheter.

Responsiva tabeller

Tabeller som anpassar sig till skärmstorleken, vilket gör dem lättlästa även på mindre enheter som smartphones och tablets.

Retargeting

En online marknadsföringsmetod som inriktar sig på att visa annonser för användare som tidigare besökt en viss webbplats, i syfte att locka dem tillbaka.

SoMe (Social Media Marketing)

Användningen av sociala medier och sociala nätverk för att marknadsföra en företags produkter och tjänster, samt bygga relationer med sin målgrupp.

Schematyp (Schema Markup)

En kod som hjälper sökmotorer att förstå innehållet på en webbsida, ofta använd för att förbättra hur sidan visas i sökresultaten.

SEO (Search Engine Optimization)

Processen att optimera en webbplats för att förbättra dess position i sökmotorernas resultat. Det innebär att arbeta med innehåll, teknik och länkstrategier för att öka synligheten. Även kallat sökmotoroptimering på svenska.

Sitemap

En översikt eller ett diagram som visar strukturen och hierarkin av sidor på en webbplats, vilket hjälper både användare och sökmotorer att navigera på webbplatsen.

Slider (Bildspel)

En funktion som visar en serie av bilder, vanligtvis i en roterande karusell, som kan användas för att framhäva viktiga innehåll eller erbjudanden.

SSL (Secure Sockets Layer)

En standardteknik för att hålla en internetanslutning säker och skydda känslig data som skickas mellan två system.

Stagingmiljö

En miljö som används för att testa och granska nya funktioner och uppdateringar innan de lanseras på den offentliga webbplatsen.

Språkväxlare

Funktionen att byta språk på webbplatsen, vilket gör innehållet tillgängligt för en bredare publik.

Sökfunktion

Ett verktyg som låter användare söka efter specifikt innehåll på webbplatsen, ofta via ett sökfält.

Tabbar

Används i webbdesign och användargränssnitt för att organisera innehåll på en sida på ett överskådligt och tillgängligt sätt.

Testimonials (Kundomdömen)

Citat eller rekommendationer från kunder som visas på webbplatsen, vilket kan hjälpa till att bygga förtroende och trovärdighet.

User Experience (UX)

Den upplevelse och interaktion en användare har med en produkt, tjänst eller system, inklusive webbplatser och applikationer.

User Interface (UI)

Det visuella och interaktiva elementet av en digital produkt som en användare interagerar med.

Viewport

Området av en webbsida som är synligt för användaren vid en given tidpunkt. Detta är särskilt relevant i responsiv design, där webbplatsens innehåll måste anpassas efter olika enheters skärmstorlekar.

Web Analytics

Samlingen, rapporteringen och analysen av webbdata för att förstå och optimera webbanvändning. Det är ett viktigt verktyg för att mäta webbplatsens prestanda.

Webbdesign

Processen att skapa det visuella utseendet och känslan av en webbplats, inklusive dess layout, färgschema och typografi.

Webb hosting (Webbhotell)

En tjänst som tillhandahåller nödvändig teknik och tjänster för att en webbplats ska kunna ses på internet. Webbhotell innebär att lagra en webbplats på en server som är ständigt uppkopplad till internet.

Webhook

Ett sätt för en app att skicka automatiska meddelanden eller information till andra appar eller tjänster i realtid.

Webbformulär med validering

Formulär som kontrollerar användarindata för fel (som ogiltig e-postadress) innan de skickas, vilket förbättrar datakvaliteten och användarupplevelsen.

Webbserver

En dator eller ett program som lagrar webbplatsens innehåll och gör det tillgängligt över internet.

Wireframe

En grundläggande visuell representation av en webbsidas struktur och layout, som används i planeringsskedet av webbdesign.

404-sida

En anpassad sida som visas när en användare försöker nå en sida som inte finns på webbplatsen, vilket kan förbättra användarupplevelsen trots ett fel.

Kanske detta också intresserar dig...

Boka konsultation

Nyfiken på hur ni kan lyckas med er digitala närvaro? Boka en konsultation idag och låt oss guida er.